Hur vi kan förbättra kroppens miljö

Vatten består av molekyler vilka också har vibrationer. Dessa vibrationer förenas i ett harmoniskt välstrukturerat system, vilket är en förutsättning för ett normalt fungerande biokemiskt system.

Åldrandet och olika livspåfrestningar kan försämra ordningen och harmonin i vibrationssystemet, vilket i sin tur leder till problem i kroppen. Idag har forskningen kommit så långt att den har hittat vattnets resonansvibrationer och skapat ett verktyg som kan producera dessa vibrationer – Aquatone. Genom att återställa vattenstrukturen i kroppen på naturlig väg förbättras alla biokemiska processer och därmed ökar kroppens läkningskraft väsentligt.