Framtidens terapi idag

F inns någon universell metod för att återställa hälsa, förebygga sjukdomar och bromsa åldrandet? Kan man med en och samma metod hjälpa till vid sjukdomar och besvär i leder och ryggrad, vid kroniska besvär av alla de slag eller vid sjukdomar i ögat och allergier, sömnlöshet eller högt blodtryck eller minska rynkor på en åldrande hud? Kan en och samma metod också snabbt återställa kraften efter en intensiv träning hos idrottsmän?

Ja, det finns en sådan metod. Den är baserad på en upptäckt gjord av ryska vetenskapsmän under 1995, som fann ”språket” hos kroppens vattenmolekyler med vilken kan man kommunicera och korrigera. Vad vetenskapsmännen upptäckte var vattenmolekylernas resonansvåg och styrka. Denna är mycket svag och har en längd av nära en centimeter. Man skall i detta sammanhang ha i minnet att all materia i grunden är energi och rörelse, som vibrerar på ett specifikt sätt och med en viss frekvens, det vill säga svängningar per sekund. Även en vattenmolekylen är ju också materia, som allt annat som existerar.

Den mänskliga kroppen består till ca 75 % av vattenmolekyler. I den miljön förekommer alla biokemiska processer i kroppen så som ämnesomsättningen samt alla andra biologiska processer som äger rum i kroppen både fysiska och psykiska. Allt som händer i kroppen sker i samklang med och närvaro av vattenmolekyler.

Vid problem med hälsa och vid olika sjukdomar avviker resonansfrekvensen hos vattenmolekylerna från det normala. Det kan då handla om problem från  komplexa sjukdomar till rynkor i ansiktet. Med åldern förändras vattenmolekylernas frekvens i kroppen och i huden, varvid ett optimalt tillstånd ej längre råder med påföljd att huden t ex blir ”torrare”, tunnare och mister sin spänst.

U pptäckten av vattnets resonansvågor ledde till att företaget Telemak i Saratov, Ryssland, utvecklat en behandlingsapparat kallad Aquatone som avger samma strålning som den vattenhaltiga miljön i alla levande organismer med en styrka av högst 16 × 10-8 watt.  Aquatone avger en strålning som är flera tusen gånger mindre än en mobiltelefon. Trots denna minimala kraft kan den påverka miljön i kroppen och alla dess biokemiska processer. Att förbättra den inre miljön i kroppen på ett enkelt och effektivt sätt och inte orsaka några biverkningar öppnar nu enorma möjligheter för folkhälsan.

Akvaton påverkar alla inre organ eller kroppsdelar och återställer normala funktioner i sjuka organ och system, hos de flesta av kända sjukdomar. Att så är fallet är visat av mer än 150 vetenskapliga studier och kliniska prövningar under 14 år. Några av studieresultaten kan läsas om på hemsidan www.aquatone.se. Dessa studier är inte bara baserade på laboratorieprover utan också utförda på  i sjukhus och på kliniker.

Läkare vitsordar den höga effektiviteten hos Aquatone och hur den kan minska eller helt eliminera besvär från en mängd sjukdomar.  Mångsidigheten med resonansbehandling beror på att den gemensamma nämnaren hos nästan alla sjukdomar är ett avvikande resonanstillstånd hos vattenmolekyler i det drabbade området. Särskilt effektivt har resonansvågsterapi varit vid återställandet av skadad vävnad efter olyckor, skador i rörelseapparaten, vid brännskador och strålskador med värk. Lägg också på minnet att resonansvågsterapi med hjälp av Aquatone stärker immunförsvarets förmåga att bekämpa infektioner och inflammationer av allehanda slag.

Det kan också framhållas att idrottsläkare påpekar hur resonansvågsterapi med inriktning på att återställa vattenmolekylernas resonans, ökar fysisk uthållighet och återställande efter hårda fysiska insatser. Dolda reserver mobiliseras här utan hjälp av läkemedel.

Vårt företag deltog också i en forskningsstudie under 2010 vid Karolinska Institutet kallad  ”Effects of a low-intensity electromagnetic field on fibroblast migration and proliferation” som också fått positiva resultat, vilka publicerats i den amerikanska tidskriften Electromagnetic Biology and Medicine, 30(2): 80–85, 2011

                   Vilken skillnad mellan Aquatone och Triomed ? 

A quatons unika egenskaper gör  att den förbättrar alla kroppens vätskor  så att alla biokemiska reaktioner går bättre. Och det betyder att ämnesomsättningen fungerar bättre, inflammatoriska processer minskas rejält, bromsas åldrande processer. Triomed  förbättrar cellernas membran och det gör att  cellerna ta emot bättre näring och syre  och blir starkare. Så tänk  tex att immunförsvar cellerna kämpar med patogena mikroorganismer och om vi stärker deras membran så blir de starkare. Och om vi förbättrar vätskor med hjälp av Aquatone så blir lättare för immunförsvar cellerna att besegra mikroorganismer i bättre miljö. Alltså Aquatone och Triomed komplettera varan vid alla biokemiska reaktioner och gör kroppen starkare.